Sélectionner une page

Doiwnloaden : Inschrijvingsformulier

Oproep tot projecten 2019-2020

La langue comme cultureel vector

 

Het Fonds Monique Verrept besteedt aandacht aan de uitdagingen van multiculturaliteit in onze maatschappij en dit in het bijzonder, in Brussel.

 

Het Fonds heeft zich op een specifiek gebied gefocust : de talen als integrerend deel van culturele diversiteit.

Een eerste overdenking met politici en persoonlijkheden uit de wereld van het onderwijs aangaande
Taalproblematiek in het Brussels gewest” werd reeds op 22 januari 2015 in het Brusselse stadhuis door het Fonds georganiseerd. De krachtlijnen van de ideeën van elke deelnemer kunnen op de site van het Fonds geraadpleegd worden.

Het project betreft het aanleren van twee van onze nationale talen die in de klassen worden gebruikt.

 • Talen brengen inhoud over: elke schooldiscipline  gebruikt taal om zijn concepten uit te leggen
 • Talen brengen gedachtenconstructies over , en stellen een bepaalde manier voor om naar de wereld te kijken
 • Talen dragen bij aan het uitwerken van inhoud en gedachtenconstructies.
 • Ten slotte : talen getuigen van een (autochtone) cultuur die aan ons schoolpubliek de sleutels tot een beter begrip van onze maatschappij moet geven met meer waarde voor sociale cohesie waardoor de opname beter verloopt.

 

Het project, met als basis de talen , richt zich tot alle onderwijsniveaus en zal het ene of andere van de volgende aspekten omvatten :

 • Rekening houden met de culturele gronslagen van de taal
 • De wens in een andere taal te doen denken ( zoals bij taalimmersie)
 • Een uitwisseling met groepen die een andere taal spreken. Om een echte samenwerking te bereiken, zal een gemeenschapelijk project noodzakelijk zijn.
 • Een poging om een interculturele benaderingswijze uit te werken die rekening houdt met het waardestelsel van de andere, met empathie en samenwerking.

 

 

Agenda

Juni 2019 : lancering van het project met een kalender 2019-2020

11 oktober 2019:  uiterste datum om de candidatuurakte in te voeren.

Einde october 2019 : bekendmaking van de geselecteerde projecten

November : invoering van het project met, indien gevraagd ,de steun van het Fonds

Mei- Juni 2020 : exteriorisatie van de projecten

 

Ontvankelijkheidsvoorwaarden van het project

 Om het project aan de jury voor te stellen moet het aan de volgende voorwaarden beantwoorden :

 • Het project richt zich tot alle onderwijsniveaus van het officieel en vrij niet-confessioneel onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest.
 • Het project moet in overeenstemming zijn met de humanistische waarden van het officieel onderwijs die door het Fonds worden verdedigd.
 • Om het project voor te stellen moet de school een lidgeld van 25 Eur storten op de bankrekening

BE80 7512 0181 2277 van het Fonds.

 • Het project moet een pedagogisch doel hebben . Het Fonds financieert niet het werk van een externe partner van de structuur die het project invoert.
 • Het project moet gedurende het school- of academisch jaar 2019-2020 gerealiseerd worden.
 • Het project moet voor een bekendmaking zorgen en tot een overdraagbare produktie
 • De uiterste datum van inlevering van de projecten is op 11 oktober 2019

De projecten moeten op de zetel van het Fonds, bezorgd worden,

 • liefst via email op het volgende adres: fondsmoniqueverrept1@gmail.com;
 • ofwel per post, de postdatum is bepalend: FMV J.E. Raymondstraat 4 bus 7 – 1160 Brussel,
 • Het project moet door de promotor getekend en gedateerd worden.

Selectieprocedure en opvolging van het project

 • De Raad van Bestuur, met eventuele externe leden volgens het behandelde thema, onderzoekt elk project en kiest uit.
 • De projecten worden binnen de budgettaire grenzen van het Fonds ondersteund.
 • Het Fonds stelt voor de opvolging van de projecten te verzekeren.

Budgettering

 • De projecten moeten duidelijk gebudgetteerd worden: uitgaven en inkomsten
 • Voor 2019-2020, zal het Fonds een totale en maximale som van 3000 € ter beschikking stellen van de weergehouden projecten. Een maximum van 750 € voor elk project zal toegekend worden.
 • De bewijsstukken moeten overeenstemmen met aanvaardbare uitgaven (art. 17) en het budgettaire kader eerbiedigen dat door de jury werd aanvaard. Zij kunnen slechts de periode tussen november 2019 en juni 2020 betreffen.